Strona powstała z inicjatywy lidera na rynku kodów kreskowych firmy HDF®
 
  Typ
Data Matrix, dwuwymiarowy kod kreskowy.

 Kodowane znaki
Kodowane znaki: ASCII(0)-ASCII(255). Długość kodu: zmienna (do 3116 znaków).

 Przykład


1234567890ABCDabcd

Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.

 Opis
Data Matrix jest kodem dwuwymiarowym zmiennej długości i o dużej gęstości. Kodowane mogą być wszystkie znaki ASCII(0)-ASCII(255). Umożliwia zakodowanie dużej ilości informacji na małym obszarze (do 3116 znaków). Kod jest zbudowany na kwadratowej siatce.

Jest wiele typów Data Matrix i każdy z nich używa różnych metod znajdywania błędów i korekcji. Typy tablicy identyfikowane są poprzez numer występujący po nazwie "ECC" (ECC 000, ECC 050, ECC 080, ECC 140, ECC 200). Numer ten oznacza typ korekcji błędów. Najnowszym i zalecanym typem jest ECC 200. Używa on efektywniejszych algorytmów do kodowania danych, sprawdzania błędów i korekcji.

 Budowa
Każdy DataMatrix składa się z obszarów danych, które zawierają kwadratowe moduły tworzące regularną tablicę. Dla ECC 200 obszary danych są oddzielane przez wzory ustawień. Region danych jest otoczony wzorcem wyszukiwania.
Wzorzec wyszukiwania to obwód obszaru danych o szerokości równej jednemu modułowi. Dwie sąsiadujące ze sobą boki tablicy, lewy i dolny tworzą ograniczenie w postaci litery L są czarnymi liniami wykorzystywanymi głównie do określania fizycznej wielkości, orientacji i zniekształcenia symbolu. Dwa przeciwległe boki symbolu kodu składające się z ułożonych na przemian ciemnych i jasnych modułów wykorzystywane są głównie do definiowania struktury komórkowej symbolu. Pomagają również ocenić fizyczny rozmiar i zniekształcenie symbolu.

Dla trybów ECC 000-140 symbole DataMatrix mają nieparzystą liczbę wierszy i nieparzystą liczbę kolumn. Generowane symbole mają wielkość od 9x9 do 49x49 (modułów) wyłączając strefę otaczającą (margines). Te symbole charakteryzują się tym, że górny prawy moduł jest ciemny.

Dla trybu ECC 200 symbole składają się z parzystej liczby wierszy i parzystej liczby kolumn. Niektóre symbole są kwadratami o wielkościach od 10x10 do 144x144. Inne symbole mają prostokątny kształt o rozmiarach 8x18 do 16x48 wyłączając strefę otaczającą. Symbole w trybie ECC 200 mają jasny kolor górnego prawego modułu.
Plany kodowania dla ECC od 0 - 140:
 • Base 11: 0-9 i spacja
 • Base 27: A-Z i spacja
 • Base 37: A-Z, 0-9 i spacja
 • Base 41: A-Z, 0-9, spacja, kropka, przecinek, znak minusa, forward slash
 • ASCII: od 0-128 ASCII
 • 8-bit byte: każdy znak danych kodowany jest przy pomocy 8-bitowego bajta
Poziomy korekcji dla ECC od 0 - 140:
 • 000
 • 050
 • 080
 • 100
 • 140
Im większy poziom korekcji tym większa liczba dodatkowych bitów do zakodowania
Plany kodowania dla ECC 200 od 0 do 255:
 • ASCII - podstawowy schemat kodowania każdy następny jest odwołuje się do tego schematu
 • C40
 • Text
 • X12
 • EDIFACT
 • Base 256

 Zastosowanie
Maxi Code jest używany do oznaczania dokumentów. Stosowany jest także na przesyłkach w transporcie i spedycji. Może być również używany wewnątrz firm w magazynach. Stosowany jest w przemyśle elektronicznym.

 Sprzęt


P300IMG


E-4203
BP743M
PA400

Informacje o technologiach


 
2005-2013 © HDF POLSKA Sp. z o.o.